Posted on 13 jun, 2013 in blog | 0 comments

  Algemeen kustopbouw en –afbraak. De kustlijn in de Rhône delta is  op de meeste plaatsen onderhevig aan erosie. Ingrepen van de mens trachten afbraak te voorkomen. Zowel aanvoer van zand uit de Rhône, zeegolven uit vooral zuidwestelijke richting en stromingen van west naar oost hebben invloed op zandtransport en daarmee de vormen van de kust. Deels...

Read More