De Biesbosch, een geografisch avontuur

Een land rijk aan water, rijk aan geschiedenis. Stormvloeden in de 15e eeuw hebben het gebied veroorzaakt. Maar is het verhaal wel zo simpel?

Op deze cursusdag laat ik u zien welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Biesbosch. Het is een verhaal van duizenden jaren: zeespiegelstijging, veenvorming, de werking van de zee, het effect van de rivieren en de ingrepen van de mens. Al deze factoren hebben bijgedragen aan de gebeurtenissen in de 15e eeuw die geleid hebben tot het ontstaan van een binnenzee, het Bergsche Veld. Van Dordrecht tot Geertruidenberg, van Hardinxveld naar het Hollands Diep: water, water, water.

Geleidelijk hebben het getij aan de ene kant en de rivieren aan de andere kant er toe geleid dat een groot deel weer land is geworden, waarbij ook de mens weer invloed heeft gehad.

Ik maak gebruik van een power point presentatie.

 

Actueel:

In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt momenteel de Noordwaard, opnieuw ingericht voor de opvang van een grotere rivierafvoer. Geulen die afgesneden en ingepolderd waren worden weer heropend, dijken worden verlaagd, terpen worden gebouwd. Het verhaal van land en water is nog niet ten einde.

De herinrichting van de Noordwaard is een ingrijpend project dat temeer aantoont dat het water én de mens dit gebied blijven bepalen.

 

Deze cursusdag/ lezingenreeks wordt georganiseerd Anke van der Geest in samenwerking met het Biesbosch Museum in Werkendam op zaterdag 2 november van 10 uur tot 16 uur.

*In 4 x 45 minuten neemt Anke van der Geest u mee op reis door de geschiedenis en het gebied.

*Tussen 12 en 14 uur is er een lunchpauze inclusief boottocht.

Kosten voor deze cursus inclusief vaartocht, lunch, koffie/thee en een korte samenvatting van de lezing bedragen € 55,00 per persoon.

 

U kunt zich tot 18 oktober opgeven via info@biesboschmuseum.nl  onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Er is plaats voor 50 deelnemers in volgorde van aanmelding.

In de ellips het bedijkte gebied rond 1250, de Grote Waard, dat bijna geheel omringd werd door water. Het begin van het einde.  Detail kaart © P.Vos, Deltares. Bewerking: A. van der Geest