Posted on 16 mei, 2013 in blog | 0 comments

zoutberg

 

Ten zuiden van Arlès ligt de Rhône delta met daarin de Camargue en de twee rivierlopen van de Rhône, de Petit Rhône en de Grand Rhône, die uitmonden in de Middellandse Zee.

Het is een gebied van zoutmeren, lagunes en een mooie kuststreek, alles met een interessante geschiedenis. De delta is in de afgelopen 6000 jaar opgebouwd. De Rhône heeft zich via diverse rivierlopen een weg gebaand naar de zee, ondertussen veel sediment afzettend. De uitbouw van de delta was soms wel 10 meter/jaar. Langs de kust ontstonden stranden en duinenrijen en soms dwongen schoorwallen (Eng.spit) de monding van de Rhône westwaarts.

Een schoorwal is een langwerpige zandbank die evenwijdig aan de kust uitgroeit en aan één kant vast zit aan de kust. Een baai of lagune ligt tussen de schoorwal en het vaste land. De schoorwal kan in de breedte uitgroeien en duinvorming kan er op plaats vinden. Soms ontstaan aan de landzijde van de schoorwal zoutmoerassen. 

De rivier in het deltagebied brak regelmatig door zijn eigen oever en vormde soms een nieuwe loop. Zó zijn er restanten van diverse oude lopen in het gebied te vinden.

Het gebied tussen tussen Aigues-Mortes en Stes Maries de la Mer wordt de Kleine Camargue genoemd. Er is veel water en de hogere gedeelten waarop menselijke activiteiten zijn te vinden zijn in feite restanten van strandwallen (strand + duinen) of van schoorwallen.

Vlak bij Aigues-Mortes vindt industriële zoutproductie plaats door middel van zoutpannen, zeewater, veel zon en wind. (Er is een rondleiding mogelijk per treintje (als je Frans adequaat is). De beste tijd is aan het eind van de zomer als de productie goed op gang is.)

wordt vervolgd………..