Posted on 13 jun, 2013 in blog | 0 comments

 

Algemeen kustopbouw en –afbraak.

De kustlijn in de Rhône delta is  op de meeste plaatsen onderhevig aan erosie. Ingrepen van de mens trachten afbraak te voorkomen. Zowel aanvoer van zand uit de Rhône, zeegolven uit vooral zuidwestelijke richting en stromingen van west naar oost hebben invloed op zandtransport en daarmee de vormen van de kust. Deels wordt zand dat van land in zee verdwijnt weer verderop afgezet op de schoorwallen en van daaruit ook op de duinen. De overheersende Mistral en Transmontane winden uit het noorden en noordwesten hebben invloed op de duinen (erosie van duinen met zandtransport richting zee) en wind van zee uit het oosten en zuidoosten geeft vaak erosie van duinen door hoge zeestanden.

 

Ontwikkeling van de oostelijke Rhône tak.

De loop van de oostelijke Rhône tak is vooral sinds het begin van de 18e eeuw sterk veranderd. Een doorbraak van de oude stroomgordel verplaatste de waterstroom naar het zuidoosten. Bij de monding waren er rond 1850 drie stroomgordels: een zuidoostelijke, een zuidelijke en een minder brede zuidwestelijke. Bij de zuidoostelijke monding lagen een aantal eilandjes (Fr.:They) en toen deze tak aan het eind van de 19e eeuw minder actief werd verplaatste de stroming zich vooral naar de zuidelijke tak, nu de Grand Rhône. Door erosie van de voordelta bij de oostelijke tak kon de Gracieuse schoorwal zich ontwikkelen. In 1940 was de schoorwal al flink naar het noordoosten uitgebouwd en was de delta in zuidelijke richting groter geworden.

Het zand dat met west-oost zeestromingen meegevoerd werd zet zich bij de monding af als schoorwal, die nu een deel van de mondig afsluit, achter deze schoorwal heeft zich een lagune gevormd.

In de 20e eeuw heeft de schoorwal grote veranderingen ondergaan o.a. door ingrepen van de mens. Deze ingrepen waren nodig door erosie overdwars aan de ene kant en een te sterke uitbouw van de punt aan de andere kant. De punt groeide eind 20e eeuw 19 m/jaar (!) en vormde een hinderpaal voor de vaargeul richting havens van Port de Fos. Door het afzinken van schuiten bij de punt is de uitbouw onder controle gebracht.

De duinen zijn tussen 1988 en 1993 opnieuw opgebouwd m.b.v. lattenschermen. Daarna is de natuurlijke opbouw doorgegaan.

 

1-lattenschermen op duin

In april 2013 is goed te zien dat er nog steeds lattenschermen worden gebruikt om erosie van de schoorwal zelf (doorbraken) en de duinen te verminderen en opbouw te bevorderen (foto1). Aan de landzijde van de schoorwal zijn brede zoute kwelders (schorren, foto2) ontstaan. De Gracieuse schoorwal is indrukwekend van formaat, al dan niet met hulp van de mens.

2-deel duin en schorren achter schoorwal

 

 

Praktische tips om er te komen:

* vanaf Salin-de-Giraud (zie vorige blog) met de pont (Bac de Barcarin) over de Rhône, D35a, D36 richting Port-St-Louis-du-Rhône en dan door het dorp alsmaar rechtdoor (ZO) richting They de la Gracieuse en They de Roustan. Parkeergelegenheid, deel autostrand, verder kilometers wandelen naar links (NO) Gracieuse schoorwal of naar rechts (ZW) richting de monding van de Rhône.

 

*vanaf Arlès de D35 richting Port-St-Louis

*vanaf Arlès de N113 (E80) richting Salon-de-Provence, de N568 richting Fos-s-Mer, de D268 richting Port-St-Louis