Geo Cadran

info@geo-cadran.nl
Navigation Menu

Droge Midellandse Zee!

Posted on 14 jan, 2013 in Erosie & sedimentatie | 0 comments

Droge Middellandse Zee! De Middellandse Zee is een -voor ons- lange periode nagenoeg droog geweest: ruim 300.000 jaar kon er geen water vanuit de Atlantische Oceaan de zee binnenstromen. Gevolg: een zeer droog bekken/bekkens waar het water geleidelijk uit verdampte. We spreken dan van processen die 5-6 miljoen jaar geleden plaats vonden. Als zeewater...

Read More

kustbescherming

kustbescherming

Posted on 21 dec, 2012 in Erosie & sedimentatie | 0 comments

  Kustbescherming. Er zijn verschillende manieren om kusten te beschermen. In Nederland vooral met de bestaande duinen en dijken, maar zand wil nog wel eens verdwijnen van onze stranden, dus daar wordt veel over gepuzzeld. Aanvankelijk met strandsuppleties, de laatste jaren is ook geĆ«xperimenteerd met onderwater suppleties. Hierbij wordt zand...

Read More

Zout

Zout

Posted on 10 dec, 2012 in Erosie & sedimentatie | 0 comments

Sneeuwballen? Nee, bijgaande foto laat zoutballen zien (2-6cm)! Zout winnen: het kan op veel manieren. In warme landen door verdamping van zeewater, in landen waar het ooit warm was door winning van zout uit diepe lagen steenzout. Soms komt pekelwater via bronnen aan het oppervlak. Hier is steenzout opgelost en met grondwater meegevoerd. In warme landen...

Read More