Posted on 14 jan, 2013 in Erosie & sedimentatie | 0 comments

Droge Middellandse Zee!

De Middellandse Zee is een -voor ons- lange periode nagenoeg droog geweest: ruim 300.000 jaar kon er geen water vanuit de Atlantische Oceaan de zee binnenstromen.

Gevolg: een zeer droog bekken/bekkens waar het water geleidelijk uit verdampte. We spreken dan van processen die 5-6 miljoen jaar geleden plaats vonden. Als zeewater verdampt slaan de zouten die het bevat achtereenvolgens neer. Nb. zeewater bevat niet alleen het ons zeer bekende haliet (NaCl), dat wij gebruiken in ons eten, maar ook een aantal andere zouten, zoals gips.

Afijn, dat zout is geleidelijk afgezet en dat heeft honderden meters dikke lagen opgeleverd.

De Middellandse Zee is weer vol gelopen en geologische processen hebben de lagen hier en daar verplaatst en sommigen liggen nu op het droge land . Ook lost veel van het zout, dat op de bodem van de Zee ligt op waardoor op duizenden meters diepte zeer zoute waterlagen (pekel) bestaan.