Posted on 18 dec, 2013 in blog | 0 comments

IJs en vuur: een boeiende combinatie – Vatnajökull, IJsland

De Vatnajökull is Europa’s grootste ijskap met een oppervlak van 8100 km2 (vergelijk provincie Gelderland is ruim 5000 km2) en ligt in het zuidoosten van IJsland. De dikte van het ijs varieert van 400 tot 1000m en IJsland’ s hoogste berg (2109m) ligt aan de zuidzijde, NO van de toegang tot het Skaftafell Nationale Park. Hier in het zuiden kun je een mooi beeld krijgen van een aantal gletsjers,die van de ijskap afstromen en je kunt er relatief gemakkelijk bij komen. Ten westen van Skaftafell ligt de Skeiðarárjökull (gletsjer) en je kunt- na een stevige wandeling- vanaf de Skaftafellsheiði zowel een blik werpen op de Skaftafellsjökull (gletsjer) als op de immense ca. 26km diepe Skeiðarársandur tot aan de oceaan. Deze sandur is gevormd door al het sediment dat meegekomen is met smeltwaterdoorbraken (jökuhlhaup) na vulkanische activiteiten.

 

spreidingszone

Geologie

De ijskap ligt over de oostelijke vulkanische zone, die overloopt in de noordelijke vulkanische zone.
De vulkanische zones op IJsland zijn onderdeel van de Midatlantische spreidingsrug. 
Daarnaast –en dat is bijzonder- ligt IJsland boven een mantelpluim = “hot spot”,
een diepere bron van magma dan de magma van de spreidingszone, die er voor zorgt dat 
IJsland groter wordt en niet door de spreidingszone uit elkaar getrokken wordt.
De mantelpluim ligt in dit geologisch tijdperk onder de Vatnajökull. In de afgelopen
14 miljoen jaar is de pluim verschoven van een locatie ten oosten van Groenland naar de huidige.
(wordt vervolgd)
Sandur, opgebouwd door catastrofale hoeveelheden smeltwater