Posted on 21 dec, 2012 in Erosie & sedimentatie | 0 comments

 

Kustbescherming.

Er zijn verschillende manieren om kusten te beschermen. In Nederland vooral met de bestaande duinen en dijken, maar zand wil nog wel eens verdwijnen van onze stranden, dus daar wordt veel over gepuzzeld. Aanvankelijk met strandsuppleties, de laatste jaren is ook geëxperimenteerd met onderwater suppleties. Hierbij wordt zand aangebracht net vóór het strand, een soort kunstmatige zandbank. Voor de kust van Zuid-Holland wordt nu de zandmotor uitgeprobeerd: een opgespoten schiereiland dat er voor moet zorgen dat zand noordelijker op de stranden terecht komt. Een buffer vóór het vaste land is ook een mogelijkheid ter bescherming: in noord en zuidwest Nederland gebeurt dit van oudsher door kwelders (schorren, gorsen) die de kracht van golven breken. Helaas hebben deze tegenwoordig een dynamiek die deels bepaald wordt door ingrepen van de mens elders. Hierdoor zijn er in zuidwest Nederland veel schorren die kleiner worden. Niet goed voor de vogels, niet goed voor de mens.

In de Oosterschelde is men al een paar jaar bezig met kunstmatige (oester)riffen om sedimentatie te bevorderen. Dit wordt nu ook in Bangladesh getest. Het kan goed (en goedkoop) werken als kustbescherming en tevens voedselvoorziening. Ook mangrovebossen zijn een buffer in tropische zones, maar deze worden helaas vaak vernietigd. Betere bescherming en aanleg van kunstriffen kunnen de belangrijke mangroves weer in ere herstellen: belangrijk voor mens en natuur!