Posted on 23 okt, 2014 in blog | 0 comments

Building with Nature (BwN) is een innovatief concept dat momenteel opgang doet in Nederlandse waterwerken. In plaats van bouwen en daarna kijken hoe het mis gaat of anders gaat dan verwacht, wordt er vanuit dit concept eerst gekeken naar alle aspecten die er van nature werkzaam zijn en past men daarín het project dat aan de orde is. Daarbij wordt niet tegen het systeem gewerkt, maar maakt men zo veel mogelijk gebruik van de kansen die het systeem biedt zo worden bv. fysieke en biologische/ecologische aspecten meegenomen.

De mens probeert natuurlijk al lang natuurlijke processen te beïnvloeden, maar daar zijn grenzen aan zoals talloze voorbeelden laten zien. Zie het effect van de Deltawerken op de (zandhonger) van de Oosterschelde, het dweilen met de kraan open als we zandsuppleties toepassen langs de kust, onszelf beschermen achter dijken langs de rivieren, maar hoe hoog worden die dadelijk?

Genoemde projecten worden nu herzien door middel van “Bouwen mét de Natuur”: oesterriffen in de Oosterschelde om zandverlies tegen te gaan; de zandmotor aan de Zuidhollandse kust die zandsuppleties moeten vervangen; Ruimte voor de Rivier waarbij bijvoorbeeld in de Noordwaard de Biesbosch tijdelijk uitgebreid kan worden bij hoge rivierafvoeren, etc.

Nu is men ook aan het werken aan een slibmotor: af te voeren havenslib van Harlingen wordt gericht gestort met het idee dat het de kwelders zal versterken en daarmee betere bescherming biedt.

Zie ook: ecoshape.nl