Posted on 2 feb, 2015 in blog | 0 comments

Jaar van de bodem_ 2015

KLEI

Bodemleven is van belang voor de opname van voedingsstoffen door planten. Bepaalde schimmels gaan met de wortels van planten een symbiose aan waardoor fosfor (P) bijvoorbeeld beter wordt opgenomen. Als het bodemleven divers is, verdwijnt er ook minder stikstof en fosfor uit de bodem naar diepere lagen, grondwater en atmosfeer. Je kunt het bodemleven verbeteren door wisselcultuur toe te passen, niet ploegen en organisch verbouwen. De bodems worden daarmee duurzamer en belasting van het milieu neemt af.

Bij gebruik van kunstmest neemt het aantal bodemorganismen zoals schimmels en wormen juist af, waardoor recycling van voedingsstoffen ook afneemt, daardoor is weer meer kunstmest nodig, etc.

En bovendien is bij het huidige gebruik van kunstmest slechts 50% effectief voor de gewassen en daarmee neemt de milieubelasting alleen maar toe. Bij biologisch boeren en tuinieren is milieu, dierenleven en mens gebaat.

 

Logo Jaar van de Bodem 2015-klein