Posted on 10 dec, 2012 in Erosie & sedimentatie | 0 comments

Sneeuwballen? Nee, bijgaande foto laat zoutballen zien (2-6cm)!

Zout winnen: het kan op veel manieren. In warme landen door verdamping van zeewater, in landen waar het ooit warm was door winning van zout uit diepe lagen steenzout. Soms komt pekelwater via bronnen aan het oppervlak. Hier is steenzout opgelost en met grondwater meegevoerd. In warme landen ontstaan ook soms dikke zoutlagen in en langs meren. Hier door verdamping van zoet water! Want in zoet water zitten ook zouten, alleen veel minder. Als je maar lang genoeg zoet water verdampt dan krijg je ook zoutlagen.

In warme landen waar diep grondwater opgepompt wordt voor irrigatie ontstaat zo op een bepaald moment een zoute bodemlaag aan het oppervlak en dit maakt de grond weer ongeschikt voor gewassen.

In noordwest Europa werd al voor onze jaartelling zout gewonnen door verdamping van zeewater met behulp van een vuurtje onder de kommen. Na 1200 werd zelfs op grote schaal zout gewonnen uit zout veen, in Nederland een tijd een bloeiende industrie: Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant.